Energiapuun korjuu

 

Kannon nosto ja metsäkuljetus

 

Kantojen nostaminen energiaksi on pitkään ollut rehevillä maapohjilla ja pelloksi tehdessä toimintaamme. Kantoenergiaa on perusteltua käyttää monesta syystä. Kantojen korjaaminen ehkäiseen maannousemasienen leviämistä, laikutus ja laikkuumätästys helpottuu mitä myötä laatu paranee ja uusi taimikko on perustettu tasaisemmin. Hyvässä kohteessa kannon nostolla katetaan iso osa uudistamiskuluista. Kohteen laatuun vaikuttaa nostettavavien kantojen koko ja määrä, mutta myös sijainnilla ja kantopuulla on merkitystä. Pääsääntöisesti nostame kantoja kuusikoista.

 

Pellonreuna ja tienvarsiraivaukset

 

Kalustomme soveltuu suurempiin kohteisiin missä energiapuuta syntyy yli 50 kuutiota ja puuaineis on selkeästi puumaista. Kaivinkoneemme 22tn on varustettu suurehkolla energiakouralla ja osa motoistamme joukkokäsittelylaitteistolla. Autamme myös energiarangan eteenpäin välittämisessä, jotta saamme mahdollisimman hyvän hinnan asiakkaallemme.    

 

Tonttityömaat ja ongelmapuut

 

Mikäli sinulla on tarvetta kaataa tulevan asuin- tai liikekiinteistön tontilta puut pois teemme työn nopeasti ja laaduukkaasti nostamme samalla kannot kuljetamme ne puiden kanssa pois tontilta.  Mahdollisuuksien mukaan hyvitämme puista, mikäli määrät ovat riittävän suuret kustannustehokkaaseen kuljetukseen.